Web-konferencja „Jedwabny szlak – dziedzictwo kultury Azji i Europy”

W dniach 8-9.01.2021 odbyła się web-konferencja „Jedwabny szlak – dziedzictwo kultury Azji i Europy”. Konferencja zrealizowana została w formie zdalnej. Organizatorami konferencji byli pracownicy Katedry Informatyki Politechniki Lubelskiej: kierownik projektu dr inż. Elżbieta Miłosz, dr inż. Marek Miłosz, prof. Uczelni, dr hab. inż. Jerzy Montusiewicz, prof. Uczelni oraz koordynatorzy uczelni partnerskich z Uzbekistanu: prof. Dilbar Mukhamedova z National University of Uzbekistan, prof. Utkir Abdullajev z Urgench State University, prof. Bakhodir Eshchanov z Chirchik State Pedagogical Institute i Rakhim Kayumov z Samarkand State University.

W konferencji wzięło udział ponad 40 pracowników uczelni i placówek muzealnych Uzbekistanu i Polski. Celem konferencji była prezentacja dziedzictwa kulturowego Jedwabnego szlaku w Azji i Europie oraz działalności związanej z jego ochroną i propagowaniem. Pokazano również efekty dotychczasowej współpracy pomiędzy Politechniką Lubelską a uczelniami – partnerami z Uzbekistanu w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego Jedwabnego szlaku i plany dalszej współpracy w ramach projektu 3D Digital Silk Road.

Konferencję otworzyli: Prorektor Politechniki Lubelskiej dr hab. inż. Dariusz Czerwiński, prof. Uczelni, Rektor Chirchik State Pedagogical Institute prof. Gafurdjan Mukhamedov oraz Vice-Rektor Samankand State University dr Muhtor Nasirov.

W ramach konferencji wygłoszono 25 referatów prezentowanych w języku angielskim bądź rosyjskim. Zaprezentowano działalność Laboratorium 3D Katedry Informatyki Politechniki Lubelskiej w zakresie możliwości wykorzystania technologii informatycznych w muzealnictwie. Na zakończenie konferencji prof. Różą Czabak-Garbacz zrealizowała wirtualną wycieczkę z przewodnikiem po Lublinie.

Program konferencji jest dostępny tutaj.

Rezultaty konferencji: