INTED2021

Popularyzacja projektu 3D Digital Silk Road na konferencji międzynarodowej INTED2021

W dniach 8-9 marca 2021 odbyła się XV Międzynarodowa Konferencja Technologia, Edukacja i Rozwój INTED2021. W ramach konferencji zaprezentowano 4 artykuły promujące projekt 3D Digital Silk Road – jego zadania, problemy realizacji w epoce pandemii, wpływ na proces edukacyjny i badania naukowe w Politechnice Lubelskiej: