O’zbekiston – Chirchiq (2021)

  • Chirchiq tarixi muzeyidan olingan buyumlar

 

  • Hojikentdagi petrogliflar