Mauzoleum Zangi-Ata

Mauzoleum Zangi-Ata

Prawdziwe imię Zangi-Aty to Sheikh Ai-Khoja ibn Taj Khodja ibn Mansur. Przydomek Zangi-Ata oznacza „czarny ojciec”. Urodził się w rodzinie potomków Hazrata Arslana bobo. Był także piątym muridem sufickiego Khoja Ahmeda Yasawiego, zwanego duchowym przodkiem całej Azji Środkowej i Kazachstanu. Kompleks mauzoleum składa się z następujących budynków: Meczet Namazgokh (1870); minaret (2014); mauzoleum Zangiaty; dziedziniec z celami mieszkalnymi – hudżry dawnej medresy (XVIII – XIX w.); cmentarz z mauzoleum Ambar bibi.
W latach dziewięćdziesiątych kompleks pamięci Zangiata powrócił do swojej dawnej funkcji – miejsca pielgrzymek do grobu świętego szejka i jego żony Ambar-on. Średniowieczne zabytki architektury ponownie stają się (początek lat 90.) funkcjonalnym centrum osady Zangiata.
W medresie kompleksu Zangiata przeprowadzono radykalną przebudowę. W wyniku restrukturyzacji zwrócono strukturę planistyczną w kształcie litery U, która istniała w XVI wieku. Aby to zrobić, khujry zostały zburzone od strony północno-zachodniej, pospiesznie zbudowane w latach 30. i 40. XX wieku.
Dwa święte pochówki w kompleksie pamięci Zangiata są czczone nie tylko przez muzułmanów Uzbekistanu, ale także przez inne kraje. Wielu turystów zagranicznych aspiruje do odwiedzenia tych miejsc.
Teraz kultowo-pomnikowy kompleks Zangiata przywrócił swoją wielowiekową funkcję, stając się popularnym miejscem pielgrzymek. Obraz architektoniczny kompleksu Zangiata jest wyjątkowy. Jej unikalne zabytki historyczne i architektoniczne zbudowane za Amira Temura, a także budynki wznoszone przez sześć wieków, odzwierciedlają oryginalność planistyczną, konstrukcyjną i stylistyczną szkoły architektonicznej regionu Taszkentu.

Digitalizacja obiektu przez pracowników Politechniki Lubelskiej

Panorama obiektu:

Dziedziniec Zangi-Ata

Zangi Ota Ziyoratgohiga – Grobowiec 1

Zangi Ota Ziyoratgohiga Grobowiec 2

Panoramy VR 360

Mauzoleum Zangi Ota Ziyoratgohiga VR 360 panorama
Jedna z sal w mauzoleum Zangi-Ata
Zangi Ota Ziyoratgohiga Courtyard VR 360 Panorama
Dziedziniec przed mauzoleum Zangi-Ata
Zangi Ota Ziyoratgohiga Tomb VR 360 Panorama
Grobowiec w mauzoleum Zangi Ota

Instrukcja uruchamiania panoram VR w aplikacji mobilnej