Zespół Registan

Samarkanda – Zespół Architektoniczny Registan

Registan był sercem starożytnego miasta Samarkanda z dynastii Timuridów, obecnie w Uzbekistanie. Nazwa Rēgistan (ریگستان) oznacza po persku „piaszczyste miejsce” lub „pustynia”.

Registan był placem publicznym, na którym ludzie gromadzili się, aby wysłuchać królewskich proklamacji, zwiastujących wybuchy w ogromnych miedzianych rurach zwanych dzharchis – i miejscem publicznych egzekucji. Otaczają go trzy medresy (szkoły islamskie) o charakterystycznej islamskiej architekturze. Plac uważany był za centrum Timurid Renesans.

Więcej… [https://en.wikipedia.org/wiki/Registan]

Digitalizacja obiektu przez pracowników Politechniki Lubelskiej

Panorama obiektu

Pełny ekran

Pełny ekran

Pełny ekran

Pełny ekran

Pełny ekran

Panoramy 360 dla okularów 3D

Instrukcja

[ ↑ ]