Uzbekistan – Chiwa (2021)

  • Kolekcja rzeźbionych drzwi drewnianych z Itchan Kala w Chiwie  ( – 10 obiektów)

  • Kolekcja rzeźbionych podstaw kolumn z Chiwy i Urgencza ( – 4 obiekty)