Uzbekistan – Urgencz (2021)

  • Kolekcja obiektów zeskanowanych w Muzeum Represjonowanych w Urgenczu ( – 6 obiektów)