Konferencja w Bucharze

Konferencja “Modern problems of applied mathematics and information technology”

Termin i miejsce: 11-12.05.2022, Bucharski Uniwersytet Państwowy, Buchara, Uzbekistan

Sześciu pracowników Katedry Informatyki Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej wzięło udział w międzynarodowej konferencji “Modern problems of applied mathematics and information technology”, która odbyła się w Bucharskim Uniwersytecie Państwowym.

Uczestnicy byli jednocześnie uczestnikami 7. Naukowej Ekspedycji Politechniki Lubelskiej do Centralnej Azjii. Zespół stanowili: dr inż. Elżbieta Miłosz (kierownik projektu „Silk Road 3D”), dr hab. inż. Jerzy Montusiewicz, prof. uczelni, dr inż. Marek Miłosz, prof. uczelni, dr inż. Tomasz Szymczyk, dr inż. Sylwester Korga i  mgr Anna Sałamacha.

W trakcie konferencji były przedstawione następujące referaty naukowe:

  1. Modern problems of 3D scanning of cultural heritage objects – “3D Digital Silk Road” project // Elżbieta Milosz, Jerzy Montusiewicz, Marek Milosz, Rahim Kayumov
  2. Digital documentation of monuments – modern information technologies and methodologies // Tomasz Szymczyk, Jacek Kęsik, Jerzy Montusiewicz, Khonkul Samarov,Utkir Abdullayev
  3. Virtual museum for education and popularization of cultural heritage // Stanisław Skulimowski, Marek Milosz, Dilbar Mukhamedova, Samariddin Mustafokulov

Referat “Modern problems of 3D scanning of cultural heritage objects – “3D Digital Silk Road” project” został przez organizatorów zakwalifikowany (i wygłoszony) do sesji plenarnej konferencji. Prezentowane referaty są rezultatami projektu “3D digital Silk Road” finansowanego przez NAWA grant numer PPI/APM/2019/1/00004.

Program konferencji można znależć na stronie: http://conf.buxdu.uz/en/ w zakładce PROGRAM, a materiały konferencyjne w zakładce COLLECTION.

Galeria zdjęć z konferencji: