1. ekspedycja naukowa -2017

I Wyprawa Naukowa Instytutu Informatyki do Azji Centralnej 05-06.2017

Pierwsza Wyprawa Naukowa Politechniki Lubelskiej do Azji Centralnej 2017 zrealizowana została przez zespoł pracowników Instytutu Informatyki na przełomie maja i czerwca 2017 r. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli dr hab. inż. Jerzy Montusiewicz, prof. PL i dr inż. Marek Miłosz. W skład zespołu weszli również: dr inż. Jacek Kęsik, dr Marcin Barszcz i dr Krzysztof Dziedzic.

Historia współpracy pomiędzy Instytutem Informatyki Politechniki Lubelskiej a  Naukowo-Praktycznym Muzeum-Laboratorium Samarkand State University (SamSU), reprezentowanym przez jego dyrektora Rahima Kayumova, sięga 2014 roku. Rektorzy obu uczelni podpisali umowę o współpracy między uczelniami w 2015 r. W latach 2015-2017 prowadzono wspólne prace naukowo-badawcze wykorzystując współpracę zdalną. Efektem było opublikowanie 5 artykułów w Hiszpanii, Kazachstanie i Polsce. W maju 2017 roku dwie osoby z SamSU odwiedziły Politechnikę Lubelską. Wszystkie te działania pozwoliły na przygotowanie wyjazdu I Wyprawy Naukowej Instytutu Informatyki do Azji Centralnej. Znane były oczekiwania i wsparcie logistyczne partnerów z Uzbekistanu.

Wyjeżdżając do Uzbekistanu, członkowie wyprawy zabrali ze sobą dwa ręczne skanery 3D pracujące w technologii światła strukturalnego, co pozwoliło również na rejestrację tekstury skanowanych obiektów. Podobnie jak specjalistyczne laptopy o bardzo dużej mocy obliczeniowej. Sprzęt pochodzi z Laboratorium Programowania Inteligentnych Systemów i Technologii Komputerowej 3D (Lab 3D) Instytutu Informatyki. W muzeum SamSU i słynnym muzeum archeologicznym Afrasiab wykonano skany 55 obiektów – łączna objętość uzyskanych danych przekroczyła 75 GB. Dodatkowo na Uniwersytecie SamSU odbyły się seminaria naukowe. Podczas wyprawy poszukiwano również ciekawych zabytków architektury w Samarkandzie, Szabhizas i Taszkencie, które miałyby związek z dziedzictwem „Jedwabnego Szlaku”. Celem poszukiwań było znalezienie obiektów, które można zdigitalizować podczas kolejnych wypraw.

Prezentacja multimedialna o wyprawie

[ ↑ ]