2. ekspedycja naukowa – 2018

II wyprawa naukowa Instytutu Informatyki do Azji Centralnej 05-06.2018

Na przełomie maja i czerwca 2018 roku miała miejsce „Druga Ekspedycja Naukowa Politechniki Lubelskiej do Centralnej Azji”. Organizatorami i uczestnikami wyjazdu byli pracownicy Instytutu Informatyki: kierownik „Lab 3D”, Jerzy Montusiewicz, prof. PL, dr inż. Marek Miłosz oraz dr inż. Jacek Kęsik. W czasie ekspedycji zrealizowano następujące cele:

  1. Poprowadzenie wielogodzinnych trzech seminariów naukowo-praktycznych „3D Technologies in Museology” w Samarkand State University w Samarkandzie (SamSU) i National University of Uzbekistan w Taszkiencie w Uzbekistanie oraz Akhmet Yassawi University w Turkiestanie w Kazachstanie, w których uczestniczyło około 120 osób.
  2. Przekazanie dyrektorom muzeum Afrasib i SamSU oraz prorektorowi SamSU materiałów w postaci komputerowych modeli 3D obiektów muzealnych, które były skanowane w czasie pierwszej ekspedycji.
  3. Sfinalizowanie przedłużenia umowy o współpracy między Politechniką Lubelska oraz SamSU na czas nieokreślony.
  4. Wykonanie skanowania (przy pomocy laserowego skanera 3D FARO) zewnętrznego i wewnętrznego wybranych budowli kompleksów: Registan, Shah-i-Zinda, mauzoleum Gur-e Amir i obserwatorium Ulugh Beg, a także unikatowych fresków w Muzeum Afrasib.
  5. Przeprowadzenie skanowania 3D w Mauzoleum Khoja Ahmed Yasawi w Turkiestanie, Kazachstan oraz różnych obiektów muzealnych od czasów epoki kamienia, brązu i żelaza po wczesne średniowiecze w Muzeum Turkiestanu i Centrum Archeologicznym Akhmet Yassawi University.

W czasie wyprawy wykonano łącznie skany 16 obiektów architektonicznych (ich wnętrza i bryły zewnętrzne) oraz 35 małych obiektów muzealnych. W sumie pozyskano dane o łącznej objętości 100 GB.

Jerzy Montusiewicz

[ ↑ ]