Meczet Juma

Meczet Juma w Chiwie

Juma to piątkowy meczet w twierdzy Chiwa w Ichan-Kala. Według arabskiego geografa Muqaddasia meczet Juma pochodzi z X wieku. Według historyka Munisa pod koniec XVIII wieku meczet został odbudowany za pieniądze ofiarowane przez Khana Abdurahmana Mehtara. Juma jest wyjątkowa w swojej konstrukcji – nie posiada portali, kopuł, galerii i dziedzińców. Do meczetu jest dostęp z trzech stron.
Sufit wielkiej sali spoczywa na 213 drewnianych kolumnach. Najstarsza z tych kolumn mogła pochodzić ze średniowiecznej stolicy Khorezmu – miasta Kyata. Cztery kolumny z napisami pismem naskhi są tego samego typu co kolumny meczetu Baghbanli. Dwadzieścia jeden kolumn pochodzi z X-XII wieku i ma arabskie napisy w stylu pisma Kufic. Kolumny z kwiato-roślinnymi wzorami typu Khiva pochodzą z XVIII-XIX wieku. W suficie znajdują się małe otwory zapewniające światło i wentylację. Ściana południowa posiada nisze naciekowe, a po prawej stronie umieszczono marmurową tablicę wskazującą zyski i majątki. Przed północno-zachodnim narożnikiem meczetu znajduje się medresa Kazi Kalyan, która wcześniej służyła jako szkoła średnia i muzułmańskie seminarium teologiczne. Na szczególną uwagę zasługują ręcznie rzeźbione drzwi i kolumny, które powstały w latach 1316, 1517, 1788 i 1789.

Panorama obiektu

3D model on-line

http://silkroad3d.com/juma

 

Panorama VR 360

Djuma Mosque in Khiva – VR 360 panorama
Meczet Juma w Chiwie wskarty na 215 kolumach.

Instrukcja jak uruchomić panoramy w VR poprzez natywną aplikację mobilną.