Minaret Kalta Minor

Minaret Kalta Minor w Chiwie

Kalta Minar został zaplanowany przez Chana Chanatu Chiwa, Muhammada Amina Khana, jako największy i najwyższy minaret w świecie muzułmańskim. Zgodnie z jego planem wysokość minaretu miała wynosić 70-80 metrów, a średnica powinna gwałtownie maleć wraz z wysokością, dzięki czemu minaret byłby bardziej wytrzymały. Średnica jego podstawy wynosi 14,2 metra.
Budowę rozpoczęto w 1852 r., a w 1855 r., kiedy wysokość minaretu osiągnęła 29 metrów, nagle przerwano budowę. Według historyka Chiwy i pisarza Agakhi, budowa nie została ukończona z powodu śmierci w 1855 r. inicjatora budowy Muhammada Amina Khana, który zginął podczas bitwy pod Serakhs.
W latach 1996-1997 w ramach szeroko zakrojonej kampanii rekonstrukcji historycznych zabytków architektury Uzbekistanu oraz z okazji 2500-lecia miasta Chiwa dokonano remontu minaretu. W trakcie restauracji odrestaurowano w szczególności niepowtarzalne wzory i napisy.
Kalta Minor słynie właśnie z niedokończenia, a także z niepowtarzalnego wystroju. To jedyny minaret całkowicie pokryty glazurą i majoliką. W kafelkach dominuje ciemna zieleń, błękit i biel, z pewnymi wzorami w kolorze turkusowym. Na zewnętrznych ścianach minaretu znajdują się napisy pismem Nasta’liq, które jest obecnie używane tylko w języku perskim.

Panorama obiektu

360 images for VR glasses

Instruction to run VR panoramas in the mobile application