UlugBek Observatory

Obserwatorium astronomiczne UlugBeka 

Twórca obserwatorium Muhammad Taragai Ulugbek, wnuk Timura (Tamerlana), urodził się w 1394 roku, 11 lat przed śmiercią dziadka. Nauczycielami księcia byli pisarz i filozof Arif Azari oraz wielki matematyk Kazy-zade Rumi, który później wiele zrobił dla obserwatorium. Ulugbek od dzieciństwa wykazywał duże zdolności i zainteresowanie matematyką.
Obserwatorium jest budynkiem szczególnego rodzaju i tu główna rola nie należała do architekta, ale do naukowców, którzy określili położenie i wielkość narzędzi wbudowanych w budynek, czyli Ulugbeka i Rumiego. Trzeba powiedzieć, że podjęte przez nich decyzje były odważne i oryginalne. Budowa trwała około trzech lat. W latach 1428-1429 budynek obserwatorium był gotowy. Rozpoczęła się instalacja i ustawianie instrumentów. Dokonał tego, na prośbę Ulugbeka, astronom i genialny matematyk z Kashan, Jamshid al-Kashi (1373-1430).

Panorama obiektu