Ulugbek observatoryasi

Ulugbek observatoryasi

Rasadxonaning yaratuvchisi Muhammad Tarag‘ay Uug’bek, 1394 yilda, bobosi Amir Timur vafotidan 11 yil oldin tug’ilgan. Amirzoda o‘qituvchilari yozuvchi va faylasuf Orif Ozari va undan keyinroq rasadxonada  ko’p ish qilgan buyuk matematik Qozizoda Rumiy bo‘lgan. U Ulug’bekning bolaligidan matematikaga katta qobiliyat va qiziqishi borligini  bildirdi.

Rasadxona alohida turdagi qurilishdir, bu erda asosiy rol me’morga tegishli emas, chunki bu erda asosiy vazifa asbob va jihozlarni qanday o‘rnatishda ham bog‘liq bog‘liq bo‘lgan. Bu ishni asosan Ulug’bek va Rumi bajarishgan. Shuni aytish kerakki, ular qabul  qilgan qarorlar jasur va o’ziga xos edi. Qurilish ishlari  taxminan uch yil davom etdi. 1428-1429 yillarga kelib rasadxona binosi tayyor edi. Qurilmalar o‘rnatish va ularni tekshirish ishlarini Ulug’bek, mashhur astronom va matematik  Eronni Koshon shahridan kelgan  Jamshed al-Koshi (1373-1430) dan  iltimos qilgan.  

Ob’ekt panoramasi