UZ – Samarkanda (2022)

  • Kolekcja obiektów archeologicznych pochodzących z muzeów Samarkandy.