Monografie

Monografia naukowa
3D Information Technology in the Protection and Popularization of the Cultural Heritage of the Silk Road”

Autorzy: Marek Miłosz, Jerzy Montusiewicz i Jacek Kęsik wydali w Wydawnictwie Politechniki Lubelskiej monografię “3D Information Technology in the Protection and Popularization of the Cultural Heritage of the Silk Road”, która podsumowuje doświadczenie naukowe zdobyte w trakcie realizacji projektu “3D Digital Silk Road” finansowanego przez NAWA. Monografia prezentuje problematykę zagrożeń, na jakie nagrożone są obiekty dziedzictwa kulturowego (rozdział pierwszy), a także technik cyfryzacji 3D obiektów rzeczywistych i wykorzystania jej rezultatów (rozdział drugi, trzeci i czwarty monografii). W piątym rozdziale monografii przedstawiono natomiast dużą liczbę przykładów cyfryzacji 3D zabytków Jedwabnego Szlaku, występujących na terenie dzisiejszego Uzbekistanu. Prace te realizują przykłady naukowego i praktycznego zastosowania informatycznych technologii 3D w obszarze dziedzictwa kulturowego. Na końcu monografii przedstawiono listę publikacji naukowych zespołu autorskiego w obszarze cyfryzacji dziedzictwa kulturowego.

http://bc.pollub.pl/dlibra/publication/14114/edition/13771/content?ref=desc


Monografie – rezultaty konferencji międzynarodowej
“IT in Cultural Heritage of the Silk Road” zorganizowanej w Politechnice Lubelskiej w dniach 13-15.12.2021.

http://bc.pollub.pl/dlibra/publication/14100/edition/13757/content?ref=desc

http://bc.pollub.pl/dlibra/publication/14029/edition/13686/content?ref=desc


Monografie – rezultaty web-konferencji “The Silk Road – the cultural heritage of Asia and Europe”, zorganizowanej on-line w dniach 8-9.01.2021

http://bc.pollub.pl/dlibra/publication/13939/edition/13600/content?ref=desc

http://bc.pollub.pl/dlibra/publication/13931/edition/13595/content?ref=desc