Monografiyalar

Ilmiy monografiya:
3D Information Technology in the Protection and Popularization of the Cultural Heritage of the Silk Road”

Mualliflar: Marek Milosh, Yerji Montusyevich va Yacek Kęsik Lyublin texnologiya universiteti nashriyotida NAWA tomonidan moliyalashtirilgan “3D Digital Silk Road” loyihasini amalga oshirish jarayonida to‘plangan ilmiy tajribani jamlagan “3D Information Technology in the Protection and Popularization of the Cultural Heritage of the Silk Road”monografiyasini chop etdi. Monografiyada madaniy meros ob’ektlari xavf ostida bo’lgan tahdidlar (birinchi bob), shuningdek, real ob’ektlarni 3D raqamlashtirish va uning natijalaridan foydalanish usullari (monografiyaning ikkinchi, uchinchi va to’rtinchi boblari) taqdim etilgan. Monografiyaning beshinchi bobida bugungi O‘zbekiston hududidan topilgan Ipak yo‘li yodgorliklarini 3D formatda raqamlashtirishga oid ko‘plab misollar keltirilgan. Bu ishlar madaniy meros sohasida 3D axborot texnologiyalarini ilmiy va amaliy qo‘llash namunalarini amalga oshiradi. Monografiya yakunida madaniy merosni raqamlashtirish sohasida mualliflar jamoasining ilmiy nashrlari ro‘yxati keltirilgan.

http://bc.pollub.pl/dlibra/publication/14114/edition/13771/content?ref=desc


Monografiyalar – xalqaro konferensiya natijalari
13-15.12.2021-yil kunlari Lyublin texnologiya universitetida tashkil etilgan “IT in Cultural Heritage of the Silk Road”

http://bc.pollub.pl/dlibra/publication/14100/edition/13757/content?ref=desc

http://bc.pollub.pl/dlibra/publication/14029/edition/13686/content?ref=desc


Monografiyalar – 8-9.01.2021-yilda onlayn tarzda tashkil etilgan “The Silk Road – the cultural heritage of Asia and Europe” veb-konferentsiyasi natijalari

http://bc.pollub.pl/dlibra/publication/13939/edition/13600/content?ref=desc

http://bc.pollub.pl/dlibra/publication/13931/edition/13595/content?ref=desc