KZ – Turkestan 3D

  • Przedmioty z Muzeum Archeologicznego Khoja Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University Turkiestan, Kazachstan (eksponaty od XX do XX wieku n.e.: dzbany, naczynia i ich fragmenty, kubki, miski, fragmenty gzymsów – 12 obiektów)

  • Obiekty z Państwowego Muzeum Historyczno-Kulturalnego-Rezerwatu „Azret Sultan”  (eksponaty datowane od XX do XX w. n.e.: dzbany, naczynia i ich fragmenty, puchary, miski, fragmenty biżuterii – 4 przedmioty)

Pomiary i wizualizacja wykonane zostały przez Katedrę Informatyki Politechniki Lubelskiej („Lab 3D”), Polska.

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Prawa autorskie:
Katedra  Informatyki Politechniki Lubelskiej („Lab 3D”), Polska oraz Państwowe Muzeum Historyczno-Kulturalnego-Rezerwatu „Azret Sultan” & Muzeum Archeologiczne Khoja Akhmet Yassawi International Kazakh-Turkish University, Turkestan, Kazakhstan.