Strona główna

Manifest:  Cyfrowy „Jedwabny Szlak” w obrazach 3D

Muzea nigdy nie posiadają pełnych kolekcji prac poszczególnych artystów lub eksponatów reprezentujących wybrany styl lub okres w sztuce. Dlatego wystawy przygotowane dla widzów budowane są w oparciu o łacińską maksymę „pars pro toto” lub „część za całość”. Oglądając tylko część kolekcji lub wybrane prace, widz powinien uzyskać przekonujący obraz całości i mieć poczucie, że widział to, co najważniejsze, i że była to synteza kolekcji.

Portal 3D Digital Silk Road nie pokazuje oryginalnych artefaktów archeologicznych ani muzealnych z obszarów, w których przez tysiące kilometrów i setki lat karawany handlowe przejeżdżały wzdłuż Jedwabnego Szlaku. Został zbudowany na podstawie parafrazy maksymy „pars pro toto”, która dostosowana do wymagań współczesnego cyfrowego świata może być sformułowana w następujący sposób: „artefactum tresdimensivum pro autentum” lub „replika 3D dla oryginału”.

Wydaje się, że możliwość odwiedzenia większości krajów i miejsc związanych z Jedwabnym Szlakiem, nawet przy użyciu obecnie dostępnych środków technicznych, nie jest możliwa ze względu na istniejące granice państwowe, różnice polityczne, zagrożenia terrorystyczne i wojny. Wiemy, że cyfrowe modele 3D są tylko substytutem oryginalnych obiektów, ale oglądanie ich w wirtualnym świecie może zachęcić ludzi do osobistego odwiedzenia wybranych miejsc.

[ ↑ ]