Aktualności

Podsumowanie międzynarodowej konferencji “IT in Cultural Heritage (IT-CH’2023)”

W dniach 24–26 października miała miejsce w Politechnice Lubelskiej kolejna międzynarodowa konferencja “IT in Cultural Heritage (IT-CH’2023)“, która jest organizowana cyklicznie od 2018 roku (na przemiennie w Polsce i Uzbekistanie). Uczestnikami konferencji byli goście z różnych ośrodków naukowych i uniwersyteckich w Uzbekistanie: Academy of Science Uzbekistan, National University of Uzbekistan – Tashkent, Samarkand State University, Urgench State University, Chirchik State Pedagogical University, Center for Contemporary History of Uzbekistan – Tashkent, Samarkand International University of Tourism and Cultural Heritage “Silk Road”, Tashkent State University of Oriental Studies, Tashkent State Transport University, ośrodków muzealnych: Registan Ensemble, Samarkand, Shakhrisabz State Museum-Reserve i urzędów centralnych: Center for increasing the social activity of students and puplis under the ministry of higher education, science and innovation of the Republic of Uzbekistan, a także z University of Cyprus, oraz Katolickego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Otwarcia konferencji dokonali: prorektor ds. Nauki Prof. dr hab. inż. Wojciech Franus, dziekan Wydziału Elektrotechniki i Informatyki dr hab. inż. Paweł Węgierek, prof. uczelni oraz kierownik Katedry Informatyki dr hab. Tomasz Zientarski, prof. uczelni.

Interdyscyplinarna konferencja łączy informatyków i przedstawicieli nauk technicznych z humanistami reprezentującymi zarówno historyków, historyków sztuki, muzeologów, jak i językoznawców. Obszar zainteresowań naukowych konferencji wpisuje się doskonale w coraz bardziej rozwijany nurt humanistyki cyfrowej, cyfrowej historii, cyfrowej historii sztuki, cyfrowej archeologii, czy cyfrowej turystyki. Na konferencję zgłoszono 53 wystąpienia naukowe (w tym 37 spoza Politechniki Lubelskiej), z których 33 zostało zaprezentowanych podczas 6. sesji plenarnych (24 i 25 października), a pozostałe w sesji on-line w dniu następnym. Zaprezentowane wystąpienia można pogrupować w kilka wiodących tematów.

Więcej o konferencji…


IT w dziedzictwie kulturowym (IT-CH’2023), Polska, Lublin, 24-26.10.2023

W dniach 24-26 października 2023 r. na Politechnice Lubelskiej (Lublin, Polska) odbędzie się konferencja IT w dziedzictwie kulturowym (IT-CH’2023). Możliwy udział osobisty lub zdalny.

Informacje o konferencji i zgłaszaniu referatów poniżej.

First call for paper


Nowy projekt

Zespół realizujący projekt 3D Digital Silk Road rozpoczął realizację nowego projektu cyfryzacji dziedzictwa kulturowego, tym razem Polonii w USA.
 
Zapraszamy na portal:  

Nowe publikacje z projektu “3D Digital Silk Road” 4.03.2023

 • W wydawnictwie Applied Sciences ukazała się publikacja – numer specjalny:
  3D Information Technologies in Cultural Heritage Preservation and Popularisation. Edited by Marek Milosz and Jacek Kęsik
  Printed Edition of the Special Issue Published in Applied Sciences

https://mdpi-res.com/bookfiles/book/6702/3D_Information_Technologies_in_Cultural_Heritage_Preservation_and_Popularisation.pdf

 • W wydawnictwie Springer ukazała się publikacja finansowana przez NAWA:
  Montusiewicz, J., Skulimowski, S., Barszcz, M., Kayumov, R. (2023). Creating Mobile VR Visualisations of 3D Objects from the Area of the Silk Road. In: Auer, M.E., Pachatz, W., Rüütmann, T. (eds) Learning in the Age of Digital and Green Transition. ICL 2022. Lecture Notes in Networks and Systems, vol. 634. Springer, Cham, pp. 1032–1043  .

https://doi.org/10.1007/978-3-031-26190-9_105

 

 


Znaczenie projektu “3D Digital Silk Road” dla dziedzictwa kulturowego Uzbekistanu

Wystąpienie Rahima Kayumova na premierze filmu “Dziedzictwo kulturowe Uzbekistanu” 23.12.2022:

„Specjaliści z Samarkandy wykonują wiele prac nad badaniem, konserwacją, renowacją i promocją tych obiektów. Na przykład po raz pierwszy w naszej republice w 2012 roku powstał wirtualny spacer 3D po muzeum Mirzo Ulugbeka, a w 2014 roku wirtualny spacer 3D po malowidle ściennym Muzeum Afrosiab, w 2019 r. – wirtualny spacer 3D do Państwowego Muzeum Historii Kultury Uzbekistanu, Regionalnego Muzeum Krajoznawczego. Wspólny projekt Samarkandzkiego Państwowego Uniwersytetu i Politechniki Lubelskiej z Polski działa od 2015 roku i zajmuje się digitalizacją 3D obiektów kulturalnego dziedzictwa Uzbekistanu. W ciągu ostatnich 3 lat nasza współpraca rozszerzyła się o 3 kolejne uczelnie z Uzbekistanu a praca w ramach projektu „3D Digital SilkRoad” odniosła wielki sukces. Ta praca będzie kontynuowana w dalej.”


Monografia naukowa
3D Information Technology in the Protection and Popularization of the Cultural Heritage of the Silk Road”

Autorzy: Marek Miłosz, Jerzy Montusiewicz i Jacek Kęsik wydali w Wydawnictwie Politechniki Lubelskiej monografię, która podsumowuje doświadczenie naukowe zdobyte w trakcie realizacji projektu “3D Digital Silk Road” finansowanego przez NAWA. Monografia prezentuje problematykę zagrożeń, na jakie nagrożone są obiekty dziedzictwa kulturowego (rozdział pierwszy), a także technik cyfryzacji 3D obiektów rzeczywistych i wykorzystania jej rezultatów (rozdział drugi, trzeci i czwarty monografii). W piątym rozdziale monografii przedstawiono natomiast dużą liczbę przykładów cyfryzacji 3D zabytków Jedwabnego Szlaku, występujących na terenie dzisiejszego Uzbekistanu. Prace te realizują przykłady naukowego i praktycznego zastosowania informatycznych technologii 3D w obszarze dziedzictwa kulturowego. Na końcu monografii przedstawiono listę publikacji naukowych zespołu autorskiego w obszarze cyfryzacji dziedzictwa kulturowego.

Monografia “3D Information Technology in the Protection and Popularization of the Cultural Heritage of the Silk Road” jest dostępna na stronie Biblioteki Cyfrowej Politechniki Lubelskiej pod aresem:

http://bc.pollub.pl/dlibra/publication/14114/edition/13771/content?ref=desc


Szkolenie nr 3 dla Partnerów z Uzbekistanu „Metody zapewnienia trwałości rezultatów projektu 3D Digital Silk Road po jego zakończeniu”
19-24.09.2022

W dniach 19-24.09.2022 w Politechnice Lubelskiej planowane jest ostatnie przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu “3D Digital Silk Road”, finansowanego przez NAWA – szkolenie nr 3.:”„Metody zapewnienia trwałości rezultatów projektu 3D Digital Silk Road po jego zakończeniu”. W szkoleniu wezmą udział wykonawcy projektu i przedstawiciele władz z Politechniki Lubelskiej, a także 4 koordynatorów z uczelni partnerskich z Uzbekistanu: National University of Uzbekistan, Samarkand State University, Chirchik State Pedagogical University, Urgench State University.

W ramach szkolenia planowane jest podsumowanie rezultatów projektu, wypracowanie metod i narzędzi dalszej współpracy w obszarze digitalizacji zabytków w Uzbekistanie oraz  współpracy naukowej między uczelniami po zakończeniu projektu.

Więcej o szkoleniu…


Wystawa multimedialna „Uzbekiscanning: LUT’s Scientific Expeditions 2022” w Politechnice Lubelskiej

25.08.2022 w budynku CIiZT Politechniki Lubelskiej (w holu biblioteki) została otwarta II wystawa multimedialna „Uzbekiscanning: LUT’s Scientific Expeditions 2022”, prezentująca przebieg wypraw naukowo-praktycznych, realizowanych w ramach projektu NAWA „3D Digital Silk Road”. Kuratorem wystawy jest dr hab. inż. Jerzy Montusiewicz, prof. uczelni. Autorami 53 zdjęć zaprezentowanych w dużym formacie na wystawie są uczestnicy wypraw do Uzbekistanu w 2022 r: dr hab. inż. Jerzy Montusiewicz, prof. uczelni, dr inż. Marek Miłosz, prof. Uczelni, dr inż. Jacek Kęsik, dr inż. Sylwester Korga, dr inż. Tomasz Szymczyk, dr Mariusz Dzieńkowski, dr Leszek Sałamacha, mgr Anna Sałamacha oraz dr inż. Elżbieta Miłosz – kierownik projektu 3D Digital Silk Road.

Więcej o wystawie…

Publikacje o wystawie w uzbeckich mediach:

https://kultura.uz/view_3_r_18391.html 

Wystawa jest udostępniona dla zwiedzających do 8.09.2022.
Serdecznie zapraszamy.


Konferencja międzynarodowa „3D Digital Silk Road Project”(3DSR’2022)

W dniach 7-9.09.2022 planowana jest konferencja podsumowująca trzyletni projekt „3D Digital Silk Road”, finansowany przez polską Narodową Agencję Wymiany Akademickiej NAWA. Konferencja odbędzie się w Uzbekistanie: 7.09.2022 w Taszkiencie (NUU -National University of Uzbekistan), 8.09.2022 w Chirchikie (CSPI -Chirchik State Pedagogical University) oraz 9.09.2022 w Samarkandzie (Registan Ensamble). Organizatorami konferencji są 4 uczelnie uzbeckie, będące partnerami w projekcie (NationalUniversity of Uzbekistan,   State Pedagogical University, Samarkand State University, Urgench State University) oraz Politechnika Lubelska – wnioskodawca projektu.

W ramach konferencji planowane są 4 sesje tematyczne, realizowane w budynkach uczelni NUU i CSPI oraz jedna sesja wyjazdowa w Zespole Architektonicznym Registan w Samarkandzie. W ramach sesji planowane jest wygłoszenie ponad 25 referatów podsumowujących działania w projekcie.

W ramach zaprezentowanych referatów przedstawione zostaną rezultaty, osiągniecia i problemy związane z realizacją zadań projektu: digitalizacją zabytków Jedwabnego Szlaku na terenie współczesnego Uzbekistanu, współpracą naukową, popularyzacją zabytków na portalu silkroad3d.com. Tezy wystąpień zostaną opublikowane na portalu silkroad3d.com.

Publikacje o konferencji w uzbeckich mediach:

https://nuu.uz/en/3d-digital-silk-road-loyihasi-doirasida-xalqaro-konferensiya-bolib-otdi/

Więcej o konferencji…


“Computer technologies in sharing the cultural heritage and education of the Silk Road from Uzbekistans”

11.07.2022 w Politechnice Lubelskiej została wydana druga monografia Computer technologies in sharing the cultural heritage and education of the Silk Road from Uzbekistans jako rezultat trzeciej konferencji  międzynarodowej “IT in Cultural Heritage of the Silk Road” zorganizowanej w Politechnice Lubelskiej w dniach 13-15.12.2021.

 


8. wyprawa naukowa (V w projekcie NAWA)
5-12.06.2022

Pracownicy Politechniki Lubelskiej realizują kolejną 8. wyprawę naukową (V w projekcie NAWA) do Uzbekistanu. W planie wyprawy: skanowanie 3D zabytków i obiektów muzealnych Buchary, seminarium naukowe w Państwowym Uniwersytecie w Bucharze.

Więcej o rezultatach wyprawy…


“Cultural Heritage of Uzbekistan : From Petroglyphs to the Present Days”

27.05.2022 w Politechnice Lubelskiej została wydana pierwsza monografia Cultural Heritage of Uzbekistan : From Petroglyphs to the Present Days  jako rezultat trzeciej konferencji  międzynarodowej “IT in Cultural Heritage of the Silk Road” zorganizowanej w Politechnice Lubelskiej w dniach 13-15.12.2021.

 


Szkolenie „Skanowanie 3D dużych obiektów”

W dniach 23-27.05.2022 odbyło się w Politechnice Lubelskiej szkolenie p.t. „Skanowanie dużych obiektów” w ramach projektu „3D Digital Silk Road”, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach programu Akademickiego Partnerstwa Międzynarodowego .

W szkoleniu uczestniczyło 12 pracowników z 4. uzbeckich uczelni partnerskich projektu

Więcej o szkoleniu…


Konferencja “Modern problems of applied mathematics and information technology”

Termin i miejsce: 11-12.05.2022, Bucharski Uniwersytet Państwowy, Buchara, Uzbekistan

Sześciu pracowników Katedry Informatyki Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej wzięło udział w międzynarodowej konferencji “Modern problems of applied mathematics and information technology”, która odbyła się w Bucharskim Uniwersytecie Państwowym.

Uczestnicy byli jednocześnie uczestnikami 7. Naukowej Ekspedycji Politechniki Lubelskiej do Centralnej Azjii. Zespół stanowili: dr inż. Elżbieta Miłosz (kierownik projektu „Silk Road 3D”), dr hab. inż. Jerzy Montusiewicz, prof. uczelni, dr inż. Marek Miłosz, prof. uczelni, dr inż. Tomasz Szymczyk, dr inż. Sylwester Korga i  mgr Anna Sałamacha.

W trakcie konferencji były przedstawione następujące referaty naukowe:

 1. Modern problems of 3D scanning of cultural heritage objects – “3D Digital Silk Road” project // Elżbieta Milosz, Jerzy Montusiewicz, Marek Milosz, Rahim Kayumov
 2. Digital documentation of monuments – modern information technologies and methodologies // Tomasz Szymczyk, Jacek Kęsik, Jerzy Montusiewicz, Khonkul Samarov,Utkir Abdullayev
 3. Virtual museum for education and popularization of cultural heritage // Stanisław Skulimowski, Marek Milosz, Dilbar Mukhamedova, Samariddin Mustafokulov

Referat “Modern problems of 3D scanning of cultural heritage objects – “3D Digital Silk Road” project” został przez organizatorów zakwalifikowany (i wygłoszony) do sesji plenarnej konferencji.

Program konferencji można znależć na stronie: http://conf.buxdu.uz/en/ w zakładce PROGRAM, a materiały konferencyjne w zakładce COLLECTION.

Prezentowane referaty są rezultatami projektu “3D digital Silk Road” finansowanego przez NAWA grant numer PPI/APM/2019/1/00004.

Więcej o konferencji…


7. wyprawa naukowa (IV w projekcie NAWA)
5-18.05.2022

Pracownicy Politechniki Lubelskiej realizują kolejną 7. wyprawę naukową (IV w projekcie NAWA) do Uzbekistanu. W planie wyprawy: skanowanie 3D zabytków i obiektów muzealnych Samarkandy, konferencja międzynarodowa w Państwowym Uniwersytecie w Bucharze.

Więcej o rezultatach wyprawy…

Publikacje o wyprawie w uzbekistańskich mediach:


Trzecia konferencja międzynarodowa “IT in Cultural Heritage of the Silk Road” zorganizowana w Politechnice Lubelskiej w dniach 13-15.12.2021

W dniach 13-15.12.2021 odbyła się w Politechnice Lubelskiej kolejna, trzecia już, międzynarodowa konferencja: „IT in Cultural Heritage of the Silk Road (IT-CHSR’2021)”. Konferencja była zorganizowana w ramach realizowanego przez Katedrę Informatyki projektu: „3D Digital Silk Road”, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe. Przewodniczącym komitetu programowego był dr hab. inż. Jerzy Montusiewicz, prof. uczelni, a organizacyjnego – dr inż. Elżbieta Miłosz. Dwa pierwsze dni konferencji były zrealizowane w trybie tradycyjnym, a trzeci – zdalnym.

Organizatorami konferencji byli pracownicy Katedry Informatyki Politechniki Lubelskiej, w tym: dr hab. inż. Jerzy Montusiewicz, prof. uczelni, dr inż. Marek Miłosz, prof. uczelni, oraz dr inż. Elżbieta Miłosz – kierownik projektu. 

W konferencji wzięło udział ponad 50. pracowników uczelni i placówek muzealnych Uzbekistanu i Polski. W ramach konferencji wygłoszono 37 referatów prezentowanych w języku angielskim bądź rosyjskim. Zaprezentowano działalność Laboratorium 3D oraz Laboratorium Analizy Ruchu i Ergonomii Interfejsów Katedry Informatyki Politechniki Lubelskiej w zakresie możliwości wykorzystania technologii informatycznych w ochronie i upowszechnieniu dziedzictwa kulturowego.

Rezultaty konferencji będą opublikowane w formie monografii naukowej.

Konferencja i inne działania w projekcie „3D Digital Silk Road” są szeroko komentowane w kraju:

i za granicą:

Więcej o konferencji…


Wystawa multimedialna „Uzbekiscanning: LUT’s Scientific Expeditions 2021” w Politechnice Lubelskiej

2.12.2021 w budynku CIiZT Politechniki Lubelskiej (w holu biblioteki) została otwarta I wystawa multimedialna „Uzbekiscanning: LUT’s Scientific Expeditions 2021”, prezentująca przebieg wypraw naukowo-praktycznych, realizowanych w ramach projektu NAWA „3D Digital Silk Road”. Kuratorem wystawy jest dr hab. inż. Jerzy Montusiewicz, prof. uczelni. Autorami 45 zdjęć zaprezentowanych w dużym formacie na wystawie są uczestnicy wypraw do Uzbekistanu w 2021 r: dr hab. inż. Jerzy Montusiewicz, prof. uczelni, dr inż. Marek Miłosz, prof. uczelni oraz dr inż. Elżbieta Miłosz – kierownik projektu 3D Digital Silk Road.

Więcej o wystawie…

Wystawa jest udostępniona dla zwiedzających do 31.12.2021.
Serdecznie zapraszamy.


Konferencja międzynarodowa: “Information Technologies in Cultural Heritage of the Silk Road” (IT-CHSR’2021)
 13-15.12.2021

W ramach projektu NAWA „3D Digital Silk Road” w dniach 13-15.12.2021 planowana jest konferencja międzynarodowa IT in Cultural Heritage of the Silk Road (IT-CHSR’2021). Konferencja odbędzie się w Politechnice Lubelskiej, miasto Lublin, Polska.

Program konferencji

Zapraszamy do uczestnictwa.

Szczegółowe informacje dla uczestników konferencji…


Szkolenie “Skanowanie 3D małych obiektów”

W dniach 15-19.11.2021 odbyło się w Politechnice Lubelskiej szkolenie p.t. „Skanowanie 3D  małych obiektów” w ramach projektu „3D Digital Silk Road”, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe. 

W szkoleniu uczestniczyło 12 pracowników z 4. uczelni partnerskich projektu z Uzbekistanu: National University of Uzbekistan, Samarkand State University, Chirchik State Pedagogical Institute i Urgench State University.

Program szkolenia.

Więcej  o szkoleniu …

Publikacje o szkoleniu w uzbeckich mediach:


6. wyprawa naukowa (III w projekcie NAWA)
10-23.10.2021

Pracownicy Politechniki Lubelskiej realizują kolejną 6. wyprawę naukową (III w projekcie NAWA) do Uzbekistanu. W planie wyprawy: skanowanie 3D zabytków i obiektów muzealnych Urgencza, miasta-twierdzy Ayaz Kala oraz Chiwy, seminarium naukowe w Urgench State University.

Więcej o rezultatach wyprawy…

Publikacje o wyprawie w uzbekistańskich mediach:


5. wyprawa naukowa (II w projekcie NAWA)
15-28.08.2021

Pracownicy Politechniki Lubelskiej realizują kolejną 5. wyprawę naukową (II w projekcie NAWA) do Uzbekistanu. W planie wyprawy: skanowanie 3D zabytków i obiektów muzealnych Taszkientu, Chirchika, Samarkandy, seminaria naukowe, wizyta w Ambasadzie RP.

Więcej o rezultatach wyprawy…

Publikacje o wyprawie w uzbekistańskich mediach: