Aktualności

Znaczenie projektu “3D Digital Silk Road” dla dziedzictwa kulturowego Uzbekistanu

Wystąpienie Rahima Kayumova na premierze filmu “Dziedzictwo kulturowe Uzbekistanu” 23.12.2022:

„Specjaliści z Samarkandy wykonują wiele prac nad badaniem, konserwacją, renowacją i promocją tych obiektów. Na przykład po raz pierwszy w naszej republice w 2012 roku powstał wirtualny spacer 3D po muzeum Mirzo Ulugbeka, a w 2014 roku wirtualny spacer 3D po malowidle ściennym Muzeum Afrosiab, w 2019 r. – wirtualny spacer 3D do Państwowego Muzeum Historii Kultury Uzbekistanu, Regionalnego Muzeum Krajoznawczego. Wspólny projekt Samarkandzkiego Państwowego Uniwersytetu i Politechniki Lubelskiej z Polski działa od 2015 roku i zajmuje się digitalizacją 3D obiektów kulturalnego dziedzictwa Uzbekistanu. W ciągu ostatnich 3 lat nasza współpraca rozszerzyła się o 3 kolejne uczelnie z Uzbekistanu a praca w ramach projektu „3D Digital SilkRoad” odniosła wielki sukces. Ta praca będzie kontynuowana w dalej.”


Monografia naukowa
3D Information Technology in the Protection and Popularization of the Cultural Heritage of the Silk Road”

Autorzy: Marek Miłosz, Jerzy Montusiewicz i Jacek Kęsik wydali w Wydawnictwie Politechniki Lubelskiej monografię, która podsumowuje doświadczenie naukowe zdobyte w trakcie realizacji projektu “3D Digital Silk Road” finansowanego przez NAWA. Monografia prezentuje problematykę zagrożeń, na jakie nagrożone są obiekty dziedzictwa kulturowego (rozdział pierwszy), a także technik cyfryzacji 3D obiektów rzeczywistych i wykorzystania jej rezultatów (rozdział drugi, trzeci i czwarty monografii). W piątym rozdziale monografii przedstawiono natomiast dużą liczbę przykładów cyfryzacji 3D zabytków Jedwabnego Szlaku, występujących na terenie dzisiejszego Uzbekistanu. Prace te realizują przykłady naukowego i praktycznego zastosowania informatycznych technologii 3D w obszarze dziedzictwa kulturowego. Na końcu monografii przedstawiono listę publikacji naukowych zespołu autorskiego w obszarze cyfryzacji dziedzictwa kulturowego.

Monografia “3D Information Technology in the Protection and Popularization of the Cultural Heritage of the Silk Road” jest dostępna na stronie Biblioteki Cyfrowej Politechniki Lubelskiej pod aresem:

http://bc.pollub.pl/dlibra/publication/14114/edition/13771/content?ref=desc


Szkolenie nr 3 dla Partnerów z Uzbekistanu „Metody zapewnienia trwałości rezultatów projektu 3D Digital Silk Road po jego zakończeniu”
19-24.09.2022

W dniach 19-24.09.2022 w Politechnice Lubelskiej planowane jest ostatnie przedsięwzięcie realizowane w ramach projektu “3D Digital Silk Road”, finansowanego przez NAWA – szkolenie nr 3.:”„Metody zapewnienia trwałości rezultatów projektu 3D Digital Silk Road po jego zakończeniu”. W szkoleniu wezmą udział wykonawcy projektu i przedstawiciele władz z Politechniki Lubelskiej, a także 4 koordynatorów z uczelni partnerskich z Uzbekistanu: National University of Uzbekistan, Samarkand State University, Chirchik State Pedagogical University, Urgench State University.

W ramach szkolenia planowane jest podsumowanie rezultatów projektu, wypracowanie metod i narzędzi dalszej współpracy w obszarze digitalizacji zabytków w Uzbekistanie oraz  współpracy naukowej między uczelniami po zakończeniu projektu.

Więcej o szkoleniu…


Wystawa multimedialna „Uzbekiscanning: LUT’s Scientific Expeditions 2022” w Politechnice Lubelskiej

25.08.2022 w budynku CIiZT Politechniki Lubelskiej (w holu biblioteki) została otwarta II wystawa multimedialna „Uzbekiscanning: LUT’s Scientific Expeditions 2022”, prezentująca przebieg wypraw naukowo-praktycznych, realizowanych w ramach projektu NAWA „3D Digital Silk Road”. Kuratorem wystawy jest dr hab. inż. Jerzy Montusiewicz, prof. uczelni. Autorami 53 zdjęć zaprezentowanych w dużym formacie na wystawie są uczestnicy wypraw do Uzbekistanu w 2022 r: dr hab. inż. Jerzy Montusiewicz, prof. uczelni, dr inż. Marek Miłosz, prof. Uczelni, dr inż. Jacek Kęsik, dr inż. Sylwester Korga, dr inż. Tomasz Szymczyk, dr Mariusz Dzieńkowski, dr Leszek Sałamacha, mgr Anna Sałamacha oraz dr inż. Elżbieta Miłosz – kierownik projektu 3D Digital Silk Road.

Więcej o wystawie…

Publikacje o wystawie w uzbeckich mediach:

https://kultura.uz/view_3_r_18391.html 

Wystawa jest udostępniona dla zwiedzających do 8.09.2022.
Serdecznie zapraszamy.


Konferencja międzynarodowa „3D Digital Silk Road Project”(3DSR’2022)

W dniach 7-9.09.2022 planowana jest konferencja podsumowująca trzyletni projekt „3D Digital Silk Road”, finansowany przez polską Narodową Agencję Wymiany Akademickiej NAWA. Konferencja odbędzie się w Uzbekistanie: 7.09.2022 w Taszkiencie (NUU -National University of Uzbekistan), 8.09.2022 w Chirchikie (CSPI -Chirchik State Pedagogical University) oraz 9.09.2022 w Samarkandzie (Registan Ensamble). Organizatorami konferencji są 4 uczelnie uzbeckie, będące partnerami w projekcie (NationalUniversity of Uzbekistan,   State Pedagogical University, Samarkand State University, Urgench State University) oraz Politechnika Lubelska – wnioskodawca projektu.

W ramach konferencji planowane są 4 sesje tematyczne, realizowane w budynkach uczelni NUU i CSPI oraz jedna sesja wyjazdowa w Zespole Architektonicznym Registan w Samarkandzie. W ramach sesji planowane jest wygłoszenie ponad 25 referatów podsumowujących działania w projekcie.

W ramach zaprezentowanych referatów przedstawione zostaną rezultaty, osiągniecia i problemy związane z realizacją zadań projektu: digitalizacją zabytków Jedwabnego Szlaku na terenie współczesnego Uzbekistanu, współpracą naukową, popularyzacją zabytków na portalu silkroad3d.com. Tezy wystąpień zostaną opublikowane na portalu silkroad3d.com.

Publikacje o konferencji w uzbeckich mediach:

https://nuu.uz/en/3d-digital-silk-road-loyihasi-doirasida-xalqaro-konferensiya-bolib-otdi/

Więcej o konferencji…


“Computer technologies in sharing the cultural heritage and education of the Silk Road from Uzbekistans”

11.07.2022 w Politechnice Lubelskiej została wydana druga monografia Computer technologies in sharing the cultural heritage and education of the Silk Road from Uzbekistans jako rezultat trzeciej konferencji  międzynarodowej “IT in Cultural Heritage of the Silk Road” zorganizowanej w Politechnice Lubelskiej w dniach 13-15.12.2021.

 


8. wyprawa naukowa (V w projekcie NAWA)
5-12.06.2022

Pracownicy Politechniki Lubelskiej realizują kolejną 8. wyprawę naukową (V w projekcie NAWA) do Uzbekistanu. W planie wyprawy: skanowanie 3D zabytków i obiektów muzealnych Buchary, seminarium naukowe w Państwowym Uniwersytecie w Bucharze.

Więcej o rezultatach wyprawy…


“Cultural Heritage of Uzbekistan : From Petroglyphs to the Present Days”

27.05.2022 w Politechnice Lubelskiej została wydana pierwsza monografia Cultural Heritage of Uzbekistan : From Petroglyphs to the Present Days  jako rezultat trzeciej konferencji  międzynarodowej “IT in Cultural Heritage of the Silk Road” zorganizowanej w Politechnice Lubelskiej w dniach 13-15.12.2021.

 


Szkolenie „Skanowanie 3D dużych obiektów”

W dniach 23-27.05.2022 odbyło się w Politechnice Lubelskiej szkolenie p.t. „Skanowanie dużych obiektów” w ramach projektu „3D Digital Silk Road”, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach programu Akademickiego Partnerstwa Międzynarodowego .

W szkoleniu uczestniczyło 12 pracowników z 4. uzbeckich uczelni partnerskich projektu

Więcej o szkoleniu…


Konferencja “Modern problems of applied mathematics and information technology”

Termin i miejsce: 11-12.05.2022, Bucharski Uniwersytet Państwowy, Buchara, Uzbekistan

Sześciu pracowników Katedry Informatyki Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Lubelskiej wzięło udział w międzynarodowej konferencji “Modern problems of applied mathematics and information technology”, która odbyła się w Bucharskim Uniwersytecie Państwowym.

Uczestnicy byli jednocześnie uczestnikami 7. Naukowej Ekspedycji Politechniki Lubelskiej do Centralnej Azjii. Zespół stanowili: dr inż. Elżbieta Miłosz (kierownik projektu „Silk Road 3D”), dr hab. inż. Jerzy Montusiewicz, prof. uczelni, dr inż. Marek Miłosz, prof. uczelni, dr inż. Tomasz Szymczyk, dr inż. Sylwester Korga i  mgr Anna Sałamacha.

W trakcie konferencji były przedstawione następujące referaty naukowe:

 1. Modern problems of 3D scanning of cultural heritage objects – “3D Digital Silk Road” project // Elżbieta Milosz, Jerzy Montusiewicz, Marek Milosz, Rahim Kayumov
 2. Digital documentation of monuments – modern information technologies and methodologies // Tomasz Szymczyk, Jacek Kęsik, Jerzy Montusiewicz, Khonkul Samarov,Utkir Abdullayev
 3. Virtual museum for education and popularization of cultural heritage // Stanisław Skulimowski, Marek Milosz, Dilbar Mukhamedova, Samariddin Mustafokulov

Referat “Modern problems of 3D scanning of cultural heritage objects – “3D Digital Silk Road” project” został przez organizatorów zakwalifikowany (i wygłoszony) do sesji plenarnej konferencji.

Program konferencji można znależć na stronie: http://conf.buxdu.uz/en/ w zakładce PROGRAM, a materiały konferencyjne w zakładce COLLECTION.

Prezentowane referaty są rezultatami projektu “3D digital Silk Road” finansowanego przez NAWA grant numer PPI/APM/2019/1/00004.

Więcej o konferencji…


7. wyprawa naukowa (IV w projekcie NAWA)
5-18.05.2022

Pracownicy Politechniki Lubelskiej realizują kolejną 7. wyprawę naukową (IV w projekcie NAWA) do Uzbekistanu. W planie wyprawy: skanowanie 3D zabytków i obiektów muzealnych Samarkandy, konferencja międzynarodowa w Państwowym Uniwersytecie w Bucharze.

Więcej o rezultatach wyprawy…

Publikacje o wyprawie w uzbekistańskich mediach:


Trzecia konferencja międzynarodowa “IT in Cultural Heritage of the Silk Road” zorganizowana w Politechnice Lubelskiej w dniach 13-15.12.2021

W dniach 13-15.12.2021 odbyła się w Politechnice Lubelskiej kolejna, trzecia już, międzynarodowa konferencja: „IT in Cultural Heritage of the Silk Road (IT-CHSR’2021)”. Konferencja była zorganizowana w ramach realizowanego przez Katedrę Informatyki projektu: „3D Digital Silk Road”, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe. Przewodniczącym komitetu programowego był dr hab. inż. Jerzy Montusiewicz, prof. uczelni, a organizacyjnego – dr inż. Elżbieta Miłosz. Dwa pierwsze dni konferencji były zrealizowane w trybie tradycyjnym, a trzeci – zdalnym.

Organizatorami konferencji byli pracownicy Katedry Informatyki Politechniki Lubelskiej, w tym: dr hab. inż. Jerzy Montusiewicz, prof. uczelni, dr inż. Marek Miłosz, prof. uczelni, oraz dr inż. Elżbieta Miłosz – kierownik projektu. 

W konferencji wzięło udział ponad 50. pracowników uczelni i placówek muzealnych Uzbekistanu i Polski. W ramach konferencji wygłoszono 37 referatów prezentowanych w języku angielskim bądź rosyjskim. Zaprezentowano działalność Laboratorium 3D oraz Laboratorium Analizy Ruchu i Ergonomii Interfejsów Katedry Informatyki Politechniki Lubelskiej w zakresie możliwości wykorzystania technologii informatycznych w ochronie i upowszechnieniu dziedzictwa kulturowego.

Rezultaty konferencji będą opublikowane w formie monografii naukowej.

Konferencja i inne działania w projekcie „3D Digital Silk Road” są szeroko komentowane w kraju:

i za granicą:

Więcej o konferencji…


Wystawa multimedialna „Uzbekiscanning: LUT’s Scientific Expeditions 2021” w Politechnice Lubelskiej

2.12.2021 w budynku CIiZT Politechniki Lubelskiej (w holu biblioteki) została otwarta I wystawa multimedialna „Uzbekiscanning: LUT’s Scientific Expeditions 2021”, prezentująca przebieg wypraw naukowo-praktycznych, realizowanych w ramach projektu NAWA „3D Digital Silk Road”. Kuratorem wystawy jest dr hab. inż. Jerzy Montusiewicz, prof. uczelni. Autorami 45 zdjęć zaprezentowanych w dużym formacie na wystawie są uczestnicy wypraw do Uzbekistanu w 2021 r: dr hab. inż. Jerzy Montusiewicz, prof. uczelni, dr inż. Marek Miłosz, prof. uczelni oraz dr inż. Elżbieta Miłosz – kierownik projektu 3D Digital Silk Road.

Więcej o wystawie…

Wystawa jest udostępniona dla zwiedzających do 31.12.2021.
Serdecznie zapraszamy.


Konferencja międzynarodowa: “Information Technologies in Cultural Heritage of the Silk Road” (IT-CHSR’2021)
 13-15.12.2021

W ramach projektu NAWA „3D Digital Silk Road” w dniach 13-15.12.2021 planowana jest konferencja międzynarodowa IT in Cultural Heritage of the Silk Road (IT-CHSR’2021). Konferencja odbędzie się w Politechnice Lubelskiej, miasto Lublin, Polska.

Program konferencji

Zapraszamy do uczestnictwa.

Szczegółowe informacje dla uczestników konferencji…


Szkolenie “Skanowanie 3D małych obiektów”

W dniach 15-19.11.2021 odbyło się w Politechnice Lubelskiej szkolenie p.t. „Skanowanie 3D  małych obiektów” w ramach projektu „3D Digital Silk Road”, finansowanego przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA) w ramach programu Akademickie Partnerstwa Międzynarodowe. 

W szkoleniu uczestniczyło 12 pracowników z 4. uczelni partnerskich projektu z Uzbekistanu: National University of Uzbekistan, Samarkand State University, Chirchik State Pedagogical Institute i Urgench State University.

Program szkolenia.

Więcej  o szkoleniu …

Publikacje o szkoleniu w uzbeckich mediach:


6. wyprawa naukowa (III w projekcie NAWA)
10-23.10.2021

Pracownicy Politechniki Lubelskiej realizują kolejną 6. wyprawę naukową (III w projekcie NAWA) do Uzbekistanu. W planie wyprawy: skanowanie 3D zabytków i obiektów muzealnych Urgencza, miasta-twierdzy Ayaz Kala oraz Chiwy, seminarium naukowe w Urgench State University.

Więcej o rezultatach wyprawy…

Publikacje o wyprawie w uzbekistańskich mediach:


5. wyprawa naukowa (II w projekcie NAWA)
15-28.08.2021

Pracownicy Politechniki Lubelskiej realizują kolejną 5. wyprawę naukową (II w projekcie NAWA) do Uzbekistanu. W planie wyprawy: skanowanie 3D zabytków i obiektów muzealnych Taszkientu, Chirchika, Samarkandy, seminaria naukowe, wizyta w Ambasadzie RP.

Więcej o rezultatach wyprawy…

Publikacje o wyprawie w uzbekistańskich mediach:

 


“Intangible Cultural Heritage of the Silk Road
from the Area of Modern Uzbekistan”

20.05.2021 w Politechnice Lubelskiej została wydana druga monografia “Intangible Cultural Heritage of the Silk Road from the Area of Modern Uzbekistan” jako rezultat webkonferencji „Jedwabny szlak – dziedzictwo kultury Azji i Europy” . 

 

 


Skanowanie 3D muzealnych obiektów z SamSU – 4. (I w projekcie NAWA) wirtualna wyprawa pracowników PL (maj 2021)

Z powodu światowej pandemii Covid-19, pierwsza wyprawa badawcza pracowników Politechniki Lubelskiej (PL) do Uzbekistanu, zrealizowana została w formie zdalnej, jako wyprawa wirtualna.
Pod zdalnym kierownictwem specjalistów z PL, pracownicy Samarkand State University (SamSU) przeprowadzili skanowanie 3D wybranych eksponatów muzealnych z pomocą skanera Rangevision Neo. Na podstawie przesłanych danych skanowania pracownicy PL wykonali modele 3D tych obiektów.

Rezultaty wyprawy


Webszkolenie dla partnerów  “Skanowanie 3D małych artefaktów przy pomocy niskokosztowych skanerów”

23.04.2021 rozpoczęło się szkolenie “Skanowanie 3D małych artefaktów przy pomocy niskokosztowych skanerów” zorganizowane w trybie zdalnym przez Politechnikę Lubelską (PL) dla pracowników uczelni z Uzbekistanu – partnerów w projekcie NAWA „3D Digital Silk Road”.

W ramach szkolenia uczestnicy zostaną przeszkoleni w zakresie pracy ze skanerem Rangevision NEO, wypożyczonym dla Samarkand State University (SamSU) przez Politechnikę Lubelską. Szkolenie obejmuje: organizację stanowiska pracy ze skanerem, obsługę specjalistycznego oprogramowania, kalibrację urządzenia, realizację procesu skanowania i organizację prac obróbki danych skanowania w SamSU przez specjalistów z PL.

Szkolenie jest zadaniem poprzedzającym pierwszą wyprawę pracowników PL do Uzbekistanu, w ramach projektu NAWA, która z powodu światowej pandemii Covid-19 będzie realizowana w maju 2021 w formie zdalnej jako wyprawa wirtualna. Pracownicy SamSU i PL wspólnie przeprowadzą skanowanie wybranych eksponatów muzealnych z muzeum SamSU, a następnie pozyskane dane skanowania zostaną wykorzystane przez specjalistów z PL do stworzenia wirtualnej kolekcji eksponatów w postaci modeli 3D.


Uzbekistan – Echo historii

W czasopiśmie Echo Historii nr 1/89 2021 (wydawanym w Uzbekistanie) ukazał się artykuł Marka Miłosza (PL), Rahima Kaumova (UZ) i Khonkula Samarova (UZ) pt. “Współpraca w zakresie digitalizacji dziedzictwa kulturowego“.

W artykule opisano dotychczasową międzynarodową współpracę pomiędzy Politechniką Lubelską (PL) a Samarkandzkim Uniwersytetem Państwowym (SamSU) oraz muzeami Uzbekistanu w zakresie digitalizacji zabytków dziedzictwa kulturowego Jedwabnego Szlaku na terytorium współczesnego Uzbekistanu, jak również perspektywy tej współpracy w ramach realizowanego wspólnie projektu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA – PL) “3D Digital Silk Road”.


“Tangible Cultural Heritage of the Silk Road
from the Area of Modern Uzbekistan”

22.03.2021 w Politechnice Lubelskiej została wydana monografia “Tangible Cultural Heritage of the Silk Road from the Area of Modern Uzbekistan” jako rezultat webkonferencji „Jedwabny szlak – dziedzictwo kultury Azji i Europy” . 


Web-konferencja „Jedwabny szlak – dziedzictwo kultury Azji i Europy”

W dniach 8-9.01.2021 odbędzie się web-konferencja „Jedwabny szlak – dziedzictwo kultury Azji i Europy”. Realizowana będzie w formie zdalnej. W konferencji wezmą udział pracownicy uczelni i placówek muzealnych Uzbekistanu i Polski. Celem konferencji jest prezentacja dziedzictwa kulturowego Jedwabnego szlaku w Azji i Europie oraz działalności związanej z jego ochroną i propagowaniem.

Program konferencji będzie dostępny tutaj.

Organizatorzy planują 15. minutowe wystąpienia w języku angielskim  lub rosyjskim.

Szablony prezentacji można pobrać tutaj: w języku angielskim i rosyjskim

Kontakt:
e.milosz@pollub.pl (dr Elżbieta Miłosz, Politechnika Lubelska, Polska)
sdilbar@yandex.ru (prof. Dilbar Mukhamedova, Narodowy Uniwersytet Uzbekistanu, Uzbekistan)


Nowy harmonogram projektu 3D Digital Silk Road 11.12.2020

W związku z pandemią Covid-19, która uniemożliwiła realizację zadań projektu związanych z mobilnością między Polską a Uzbekistanem, podjęte zostały działania modyfikacji zakresu i harmonogramu projektu. Zakres zmian został uzgodniony z NAWA. 28.11.2020 podpisano aneks do umowy. Przedłużono czas realizacji projektu o 1 rok tzn. do 30.09.2022.

Główne zmiany w projekcie obejmują:

 • zmianę formy realizacji pierwszej wyprawy naukowej pracowników Politechniki Lubelskiej (PL) do Uzbekistanu na wyprawę wirtualną: skanowanie 3D obiektów realizowane będzie przez Partnerów w Uzbekistanie przy zdalnej pomocy pracowników PL i wypożyczonego skanera; dane skanowania zostaną przesłane do PL w celu ich dalszej obróbki;
 • wprowadzenie dodatkowych zadań: przeprowadzenie zdalnego szkolenia z obsługi skanera, który będzie wykorzystywany przez Partnerów w ramach pierwszej wyprawy, organizację dodatkowej web-konferencji „Jedwabny szlak – dziedzictwo kultury Azji i Europy” z publikacją materiałów w czasopiśmie naukowym „Ochrona dziedzictwa kulturowego”, przygotowanie i publikacje artykułów naukowych prezentujących rezultaty projektu w czasopismach indeksowanych i konferencjach międzynarodowych.

11.12.2020 odbyło się spotkanie uczestników projektu (koordynatorów ze strony PL i uczelni Partnerów) w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy zoom.us, na którym przedstawiono i przedyskutowano zmiany w projekcie.


Prezentacja projektów Politechniki Lubelskiej finansowanych przez NAWA

W dniu 30.09.2020 odbyło się e trybie zdalnym spotkanie w ramach projektu TRAFSAF (https://trafsaf.pr.ac.rs/) współfinansowanego z Programu Erasmus+. Jednym z celów spotkania był coaching międzyprojektowy, tj. prezentacja różnych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Poszczególne uczelnie-partnerzy projektu TRAFSAF prezentowały realizowane projekty.

Dr inż. Marek Miłosz, prof. uczelni przedstawił idee, cele, plany i rezultaty dwóch realizowanych przez Katedrę Informatyki Politechniki Lubelskiej projektów finansowanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA): „Mobile Application Development – Joint Master Studies in English (MAD-MSE)” i „3D Digital Silk Road (SilkRoad3D)”. Obydwa projekty wzbudziły zainteresowanie co znalazło odwzorowanie w dyskusji po prezentacji.

Prezentacja: NAWA International Projects


Cyfrowy Jedwabny Szlak
na Lubelskich Wirtualnych Dniach Nauki 24.09.2020

Edycja Lubelskiego Festiwalu Nauki w roku 2020 z powodu koronawirusa COVID-19 ma zmienioną formułę, która została dostosowania do ograniczeń sanitarnych obowiązujących we wszystkich uczelniach Lublina. Stąd zmiana dotychczasowej nazwy na Lubelskie Wirtualne Dni Nauki. Pomimo ograniczenia liczby projektów reprezentujących Politechnikę Lubelską do szesnastu, Katedra Informatyki została wybrana do zaprezentowana jednego projektu badawczego. Obowiązki przedstawienia tematu pt. „Proces skanowania dużych obiektów architektonicznych z obszaru Jedwabnego Szlaku”, którego nagrywanie odbyło się w okresie wakacyjnym, wziął na siebie dr Marcin Barszcz. Przygotowany film, wykorzystywał między innymi zdjęcia i efekty prac powstałych po powrocie z trzech naukowych ekspedycji do krajów Azji Centralnej (Uzbekistanu, Kazachstanu i Kirgistanu) można obejrzeć pod linkiem:

https://lui.lublin.eu/portal/lui_wyklady/proces-skanowania-3d-duzych-obiektow-architektonicznych-obszaru-jedwabnego-szlaku


Wystawa „Historia szkolnictwa wyższego Samarkandy” poświęcona 600-leciu Samarkand National University – partnera projektu Silk Road 3D – 31.08.2020

Wystawa znajduje się na terenie nowo odrestaurowanego meczetu medresy Mirzo Ulugbek na placu Registan i jest poświęcona historii i rozwojowi szkolnictwa wyższego w Samarkandzie od czasów starożytnych do współczesności. Tutaj można uzyskać informacje o działalności wszystkich medres Samarkand od IX do XX wieku, pojawieniu się piśmiennictwa w regionie, produkcji i dystrybucji papieru z Samarkandy na całym świecie, o bibliotekach w medresach i przygotowaniu książek do publikacji , życie studentów w nich uczących się, programy szkoleniowe, przedmioty studiowane przez studentów i podręczniki, życie studenckie w hudżrach medresy, materiały edukacyjne i wiele więcej.

Więcej… [https://kultura.uz/view_2_r_15499.html]


Międzynarodowa naukowa konferencja w Samarkandzie
16-17 lipca 2020

W dniach 16-17 lipca 2020 odbyła się w trybie zdalnym Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Samarkandzki Państwowy Uniwersytet pt. „Samarkand State University – Successor of Ulugbek Madrasa Oliya”. Konferencja jest częścią obchodów 600 lecia Samarkandzkiego Państwowego Uniwersytetu.

W konferencji udział wzięło ponad 200 uczestników z całego świata. Poza oficjalnymi wystąpieniami ministrów Uzbekistanu i rektorów uczelni zaprzyjaźnionych z Samarkandzkim Państwowym Uniwersytetem, wygłoszono ponad 40 referatów naukowych.

W trakcie konferencji pracownicy Katedry Informatyki Politechniki Lubelskiej wystąpili z następującymi prezentacjami:


Szkolenie „Skanowanie małych obiektów” zaplanowane na 16-20.03.2020 w ramach projektu 3D Digital Silk Road odwołane

Szkolenie „Skanowanie małych obiektów” zaplanowane w ramach projektu NAWA dla partnerów z uniwersytetów w Uzbekistanie, które powinno odbyć się na Politechnice Lubelskiej w dniach 16-20.03.2020, zostało odwołane z powodu pandemii koronawirusa w Polsce. Decyzją Rektora Politechniki Lubelskiej (rozporządzenie nr 19/2020) przyjazd gości zagranicznych na Politechnikę Lubelską został zawieszony. Szkolenie odbędzie się w późniejszym terminie po ustabilizowaniu się sytuacji zdrowotnej w Polsce.


Spotkanie inaugurujące projekt 3D Digital Silk Road 
3-5.02.2020

W dniach 3-5.02.2020 w Politechnice Lubelskiej (PL) odbyło się spotkanie inaugurujące nowy projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). W spotkaniu wzięli udział władze PL (JM Rektor prof. Piotr Kacejko), władze Wydziału Elektrotechniki i Informatyki (prof. Henryka Stryczewska, dr Marek Miłosz), kierownik (prof. Dariusz Czerwiński) i pracownicy Katedry Informatyki PL oraz koordynatorzy z 4 uczelni partnerskich Uzbekistanu: prof. Dilbar Mukhamedova z National University of Uzbekistan z Taszkientu, mr Rahim Kayumov z Samarkand State University, prof. Bakhodir Eshchanov z Chirchik State Pedagogical Institute oraz prof. Utkir Abdullaev z Urgench State University.

Na spotkaniu przedstawiono i uzgodniono główne zadania projektu, omówiono dotychczasowe aktywności PL w zakresie digitalizacji dziedzictwa kulturowego Jedwabnego Szlaku, nakreślono perspektywy miejsc i obiektów digitalizacji w kolejnych wyprawach oraz obszary współpracy naukowej i zadań praktycznych Politechniki Lubelskiej i partnerskich uniwersytetów z Uzbekistanu.

Plan i galeria zdjęć

Aktualności Narodowego Uniwersytetu Uzbekistanu
3D DIJITAL SILK ROAD (NAWA)

Chirchik State Pedagogical Institute Uzbekistan 8.02.2020
3D Digital Silk Road – w naszym instytucie rozpoczął się międzynarodowy projekt naukowy

Culture.uz 10.02.2020
Międzynarodowa współpraca w zakresie digitalizacji 3D obiektów dziedzictwa kulturowego przebiega pomyślnie

Samarkand State University 11.02.2020
O’zbekistonda 3D-madaniy meros ob’ektlarini raqamlashtirish sohasidagi xalqaro hamkorlik

SAMCITY 13.02.2020
Международное сотрудничество в области 3D оцифровки объектов культурного наследия


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej wspiera rozwój portalu silkroad3d.com – listopad 2019

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) przyznała grant na realizację projektu „3D Digital Silk Road” digitalizacja zabytków Jedwabnego Szlaku w Uzbekistanie. Wnioskodawcą projektu jest Politechnika Lubelska, partnerami: 4 uniwersytety z Uzbekistanu: Samarkand State University, National University of Uzbekistan, Chirchik State Pedagogical Institute, Urgench State University. Czas realizacji: 01/10/2019 – 30/09/2021.

Celem projektu jest prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie digitalizacji zabytków kultury Jedwabnego Szlaku w Uzbekistanie podczas wypraw naukowych przez specjalistów PL we współpracy z partnerami z Uzbekistanu oraz rozpowszechnianie wyników badań poprzez: międzynarodowe konferencje naukowe , szkolenia praktyczne, monografie i portal internetowy silkroad3d.com

Główne zadania projektu są następujące:

 1. Organizacja 4 wypraw badawczych do 4 miast Uzbekistanu w celu skanowania 3D zabytków kultury.
 2. Przetwarzanie pozyskanych danych, przygotowanie panoram cyfrowych i modeli 3D oraz umieszczenie ich na stronie internetowej silkroad3d.com.
 3. Organizacja 2 konferencji międzynarodowych (jedna w Polsce, druga w Uzbekistanie).
 4. Organizacja 2 wystaw fotograficznych w Polsce.
 5. Szkolenie kadry naukowej uniwersytetów z Uzbekistanu w zakresie zastosowań technologii 3D w muzealnictwie (2 szkolenia w Polsce).
 6. Przygotowanie i publikacja wspólnej monografii naukowej w Polsce.
 7. Utrzymanie i rozwój portalu silkroad3d.com w trzech językach: angielskim, uzbeckim i rosyjskim.


Culture.uz          Wiadomości, ogłoszenia, życie kulturalne Uzbekistanu             12.06.2019

W Samarkandzie odbyła się prezentacja albumu fotograficznego Jina Akino

W galerii medresy Tillya-Kari z zespołu architektonicznego Registan odbyła się prezentacja nowego albumu fotograficznego „Uzbekistan: chwile tradycyjnej kultury” autorstwa japońskiego mistrza fotografii Jina Akino. Na spotkanie z gościem z Krainy Wschodzącego Słońca przybyli pracownicy muzeów, artyści, dziennikarze, znawcy historii lokalnej, pracownicy Departamentu Turystyki i przedstawiciele organizacji publicznych. Wydarzenie odbyło się w ramach projektu «Samarqandiana» z okazji Międzynarodowej Dekady Zbliżenia Kultur. Na kartach swojego albumu fotograficznego Jin Akino zaprasza czytelników do dialogu poprzez małą epigrafię: „Historia, tradycja i nasze codzienne życie to ciąg wyjątkowych chwil, które często mijają, wymazane z pamięci… Pomyśl tylko, ile z nich jest dla nas nieodwołalnie utraconych?

Więcej…


Międzynarodowa konferencja naukowa „IT w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym” (IT-CHM’2019) – 22 maja 2019 r

Zaproszenie do składania artykułów i udziału w konferencji

22 maja 2019 r. w zespole architektonicznym  Registan (Samarkanda, Uzbekistan) odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Technologie informacyjne w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym / IT w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym” (IT-CHM’2019). Konferencja jest organizowana przez Instytut Informatyki Politechniki Lubelskiej (Lublin, Polska), Samarkand State University (Samarkanda, Uzbekistan), Registan Ensemble (Samarkanda, Uzbekistan) oraz Międzynarodowy Instytut Studiów Azji Środkowej UNESCO (Samarkanda, Uzbekistan).

Konferencja przedstawi możliwości wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu w jednostkach muzealnych i dziedzictwie kulturowym.

Udział jest bezpłatny (i obejmuje bezpłatny wstęp do zespołu Registan). Zapraszamy wszystkich, po rejestracji przez e-mail.

Miejsce: Uzbekistan, Samarkanda, Plac Registan, Medresa Uług-Bega

Osoby kontaktowe:

Dr. Marek Milosz, m.milosz@pollub.pl
Prof. Jerzy Montusiewicz, j.montusiewicz@polub.pl
Rahim Kayumov,  rahim-kayumov@rambler.ru
Behruz Marufi, ans-registan@mail.ru
Dr. Muhtor Nasirov, muhtorgn@gmail.com

Informacje dla autorów prezentacji:

Teksty dostarczonych nam artykułów zostaną opublikowane jako artykuły w recenzowanej monografii pokonferencyjnej w Politechnice Lubelskiej.

Monografia pojawi się w języku angielskim. Teksty mogą być wysyłane w języku angielskim, ale w każdym przypadku proszę podać również oryginalne wersje, które zostaną przetłumaczone i zredagowane przez wydawcę. Artykuły powinny mieć około 6 stron oraz rysunki i zdjęcia.

Teksty należy przesyłać na adres: m.milosz@pollub.pl do 31 lipca 2019 r.

Program konferencji

Plakat konferencyjny:

Poster - full size

Wysoka jakość (7MB)