Aktualności

“Intangible Cultural Heritage of the Silk Road
from the Area of Modern Uzbekistan”

20.05.2021 w Politechnice Lubelskiej została wydana druga monografia “Intangible Cultural Heritage of the Silk Road from the Area of Modern Uzbekistan” jako rezultat webkonferencji „Jedwabny szlak – dziedzictwo kultury Azji i Europy” . 

 

 


Skanowanie 3D muzealnych obiektów z SamSU – Pierwsza wirtualna wyprawa pracowników PL (maj 2021)

Z powodu światowej pandemii Covid-19, pierwsza wyprawa badawcza pracowników Politechniki Lubelskiej (PL) do Uzbekistanu, zrealizowana została w formie zdalnej, jako wyprawa wirtualna.
Pod zdalnym kierownictwem specjalistów z PL, pracownicy Samarkand State University (SamSU) przeprowadzili skanowanie 3D wybranych eksponatów muzealnych z pomocą skanera Rangevision Neo. Na podstawie przesłanych danych skanowania pracownicy PL wykonali modele 3D tych obiektów.

Rezultaty wyprawy


Webszkolenie dla partnerów  “Skanowanie 3D małych artefaktów przy pomocy niskokosztowych skanerów”

23.04.2021 rozpoczęło się szkolenie “Skanowanie 3D małych artefaktów przy pomocy niskokosztowych skanerów” zorganizowane w trybie zdalnym przez Politechnikę Lubelską (PL) dla pracowników uczelni z Uzbekistanu – partnerów w projekcie NAWA „3D Digital Silk Road”.

W ramach szkolenia uczestnicy zostaną przeszkoleni w zakresie pracy ze skanerem Rangevision NEO, wypożyczonym dla Samarkand State University (SamSU) przez Politechnikę Lubelską. Szkolenie obejmuje: organizację stanowiska pracy ze skanerem, obsługę specjalistycznego oprogramowania, kalibrację urządzenia, realizację procesu skanowania i organizację prac obróbki danych skanowania w SamSU przez specjalistów z PL.

Szkolenie jest zadaniem poprzedzającym pierwszą wyprawę pracowników PL do Uzbekistanu, w ramach projektu NAWA, która z powodu światowej pandemii Covid-19 będzie realizowana w maju 2021 w formie zdalnej jako wyprawa wirtualna. Pracownicy SamSU i PL wspólnie przeprowadzą skanowanie wybranych eksponatów muzealnych z muzeum SamSU, a następnie pozyskane dane skanowania zostaną wykorzystane przez specjalistów z PL do stworzenia wirtualnej kolekcji eksponatów w postaci modeli 3D.


Uzbekistan – Echo historii

W czasopiśmie Echo Historii nr 1/89 2021 (wydawanym w Uzbekistanie) ukazał się artykuł Marka Miłosza (PL), Rahima Kaumova (UZ) i Khonkula Samarova (UZ) pt. “Współpraca w zakresie digitalizacji dziedzictwa kulturowego“.

W artykule opisano dotychczasową międzynarodową współpracę pomiędzy Politechniką Lubelską (PL) a Samarkandzkim Uniwersytetem Państwowym (SamSU) oraz muzeami Uzbekistanu w zakresie digitalizacji zabytków dziedzictwa kulturowego Jedwabnego Szlaku na terytorium współczesnego Uzbekistanu, jak również perspektywy tej współpracy w ramach realizowanego wspólnie projektu Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA – PL) “3D Digital Silk Road”.


“Tangible Cultural Heritage of the Silk Road
from the Area of Modern Uzbekistan”

22.03.2021 w Politechnice Lubelskiej została wydana monografia “Tangible Cultural Heritage of the Silk Road from the Area of Modern Uzbekistan” jako rezultat webkonferencji „Jedwabny szlak – dziedzictwo kultury Azji i Europy” . 


Web-konferencja „Jedwabny szlak – dziedzictwo kultury Azji i Europy”

W dniach 8-9.01.2021 odbędzie się web-konferencja „Jedwabny szlak – dziedzictwo kultury Azji i Europy”. Realizowana będzie w formie zdalnej. W konferencji wezmą udział pracownicy uczelni i placówek muzealnych Uzbekistanu i Polski. Celem konferencji jest prezentacja dziedzictwa kulturowego Jedwabnego szlaku w Azji i Europie oraz działalności związanej z jego ochroną i propagowaniem.

Program konferencji będzie dostępny tutaj.

Organizatorzy planują 15. minutowe wystąpienia w języku angielskim  lub rosyjskim.

Szablony prezentacji można pobrać tutaj: w języku angielskim i rosyjskim

Kontakt:
e.milosz@pollub.pl (dr Elżbieta Miłosz, Politechnika Lubelska, Polska)
sdilbar@yandex.ru (prof. Dilbar Mukhamedova, Narodowy Uniwersytet Uzbekistanu, Uzbekistan)


Nowy harmonogram projektu 3D Digital Silk Road 11.12.2020

W związku z pandemią Covid-19, która uniemożliwiła realizację zadań projektu związanych z mobilnością między Polską a Uzbekistanem, podjęte zostały działania modyfikacji zakresu i harmonogramu projektu. Zakres zmian został uzgodniony z NAWA. 28.11.2020 podpisano aneks do umowy. Przedłużono czas realizacji projektu o 1 rok tzn. do 30.09.2022.

Główne zmiany w projekcie obejmują:

  • zmianę formy realizacji pierwszej wyprawy naukowej pracowników Politechniki Lubelskiej (PL) do Uzbekistanu na wyprawę wirtualną: skanowanie 3D obiektów realizowane będzie przez Partnerów w Uzbekistanie przy zdalnej pomocy pracowników PL i wypożyczonego skanera; dane skanowania zostaną przesłane do PL w celu ich dalszej obróbki;
  • wprowadzenie dodatkowych zadań: przeprowadzenie zdalnego szkolenia z obsługi skanera, który będzie wykorzystywany przez Partnerów w ramach pierwszej wyprawy, organizację dodatkowej web-konferencji „Jedwabny szlak – dziedzictwo kultury Azji i Europy” z publikacją materiałów w czasopiśmie naukowym „Ochrona dziedzictwa kulturowego”, przygotowanie i publikacje artykułów naukowych prezentujących rezultaty projektu w czasopismach indeksowanych i konferencjach międzynarodowych.

11.12.2020 odbyło się spotkanie uczestników projektu (koordynatorów ze strony PL i uczelni Partnerów) w formie zdalnej z wykorzystaniem platformy zoom.us, na którym przedstawiono i przedyskutowano zmiany w projekcie.


Prezentacja projektów Politechniki Lubelskiej finansowanych przez NAWA

W dniu 30.09.2020 odbyło się e trybie zdalnym spotkanie w ramach projektu TRAFSAF (https://trafsaf.pr.ac.rs/) współfinansowanego z Programu Erasmus+. Jednym z celów spotkania był coaching międzyprojektowy, tj. prezentacja różnych projektów współfinansowanych przez Unię Europejską. Poszczególne uczelnie-partnerzy projektu TRAFSAF prezentowały realizowane projekty.

Dr inż. Marek Miłosz, prof. uczelni przedstawił idee, cele, plany i rezultaty dwóch realizowanych przez Katedrę Informatyki Politechniki Lubelskiej projektów finansowanych przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA): „Mobile Application Development – Joint Master Studies in English (MAD-MSE)” i „3D Digital Silk Road (SilkRoad3D)”. Obydwa projekty wzbudziły zainteresowanie co znalazło odwzorowanie w dyskusji po prezentacji.

Prezentacja: NAWA International Projects


Cyfrowy Jedwabny Szlak
na Lubelskich Wirtualnych Dniach Nauki 24.09.2020

Edycja Lubelskiego Festiwalu Nauki w roku 2020 z powodu koronawirusa COVID-19 ma zmienioną formułę, która została dostosowania do ograniczeń sanitarnych obowiązujących we wszystkich uczelniach Lublina. Stąd zmiana dotychczasowej nazwy na Lubelskie Wirtualne Dni Nauki. Pomimo ograniczenia liczby projektów reprezentujących Politechnikę Lubelską do szesnastu, Katedra Informatyki została wybrana do zaprezentowana jednego projektu badawczego. Obowiązki przedstawienia tematu pt. „Proces skanowania dużych obiektów architektonicznych z obszaru Jedwabnego Szlaku”, którego nagrywanie odbyło się w okresie wakacyjnym, wziął na siebie dr Marcin Barszcz. Przygotowany film, wykorzystywał między innymi zdjęcia i efekty prac powstałych po powrocie z trzech naukowych ekspedycji do krajów Azji Centralnej (Uzbekistanu, Kazachstanu i Kirgistanu) można obejrzeć pod linkiem:

https://lui.lublin.eu/portal/lui_wyklady/proces-skanowania-3d-duzych-obiektow-architektonicznych-obszaru-jedwabnego-szlaku


Wystawa „Historia szkolnictwa wyższego Samarkandy” poświęcona 600-leciu Samarkand National University – partnera projektu Silk Road 3D – 31.08.2020

Wystawa znajduje się na terenie nowo odrestaurowanego meczetu medresy Mirzo Ulugbek na placu Registan i jest poświęcona historii i rozwojowi szkolnictwa wyższego w Samarkandzie od czasów starożytnych do współczesności. Tutaj można uzyskać informacje o działalności wszystkich medres Samarkand od IX do XX wieku, pojawieniu się piśmiennictwa w regionie, produkcji i dystrybucji papieru z Samarkandy na całym świecie, o bibliotekach w medresach i przygotowaniu książek do publikacji , życie studentów w nich uczących się, programy szkoleniowe, przedmioty studiowane przez studentów i podręczniki, życie studenckie w hudżrach medresy, materiały edukacyjne i wiele więcej.

Więcej… [https://kultura.uz/view_2_r_15499.html]


Międzynarodowa naukowa konferencja w Samarkandzie
16-17 lipca 2020

W dniach 16-17 lipca 2020 odbyła się w trybie zdalnym Międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Samarkandzki Państwowy Uniwersytet pt. „Samarkand State University – Successor of Ulugbek Madrasa Oliya”. Konferencja jest częścią obchodów 600 lecia Samarkandzkiego Państwowego Uniwersytetu.

W konferencji udział wzięło ponad 200 uczestników z całego świata. Poza oficjalnymi wystąpieniami ministrów Uzbekistanu i rektorów uczelni zaprzyjaźnionych z Samarkandzkim Państwowym Uniwersytetem, wygłoszono ponad 40 referatów naukowych.

W trakcie konferencji pracownicy Katedry Informatyki Politechniki Lubelskiej wystąpili z następującymi prezentacjami:


Szkolenie „Skanowanie małych obiektów” zaplanowane na 16-20.03.2020 w ramach projektu 3D Digital Silk Road odwołane

Szkolenie „Skanowanie małych obiektów” zaplanowane w ramach projektu NAWA dla partnerów z uniwersytetów w Uzbekistanie, które powinno odbyć się na Politechnice Lubelskiej w dniach 16-20.03.2020, zostało odwołane z powodu pandemii koronawirusa w Polsce. Decyzją Rektora Politechniki Lubelskiej (rozporządzenie nr 19/2020) przyjazd gości zagranicznych na Politechnikę Lubelską został zawieszony. Szkolenie odbędzie się w późniejszym terminie po ustabilizowaniu się sytuacji zdrowotnej w Polsce.


Spotkanie inaugurujące projekt 3D Digital Silk Road 
3-5.02.2020

W dniach 3-5.02.2020 w Politechnice Lubelskiej (PL) odbyło się spotkanie inaugurujące nowy projekt finansowany przez Narodową Agencję Wymiany Akademickiej (NAWA). W spotkaniu wzięli udział władze PL (JM Rektor prof. Piotr Kacejko), władze Wydziału Elektrotechniki i Informatyki (prof. Henryka Stryczewska, dr Marek Miłosz), kierownik (prof. Dariusz Czerwiński) i pracownicy Katedry Informatyki PL oraz koordynatorzy z 4 uczelni partnerskich Uzbekistanu: prof. Dilbar Mukhamedova z National University of Uzbekistan z Taszkientu, mr Rahim Kayumov z Samarkand State University, prof. Bakhodir Eshchanov z Chirchik State Pedagogical Institute oraz prof. Utkir Abdullaev z Urgench State University.

Na spotkaniu przedstawiono i uzgodniono główne zadania projektu, omówiono dotychczasowe aktywności PL w zakresie digitalizacji dziedzictwa kulturowego Jedwabnego Szlaku, nakreślono perspektywy miejsc i obiektów digitalizacji w kolejnych wyprawach oraz obszary współpracy naukowej i zadań praktycznych Politechniki Lubelskiej i partnerskich uniwersytetów z Uzbekistanu.

Plan i galeria zdjęć

Aktualności Narodowego Uniwersytetu Uzbekistanu
3D DIJITAL SILK ROAD (NAWA)

Chirchik State Pedagogical Institute Uzbekistan 8.02.2020
3D Digital Silk Road – w naszym instytucie rozpoczął się międzynarodowy projekt naukowy

Culture.uz 10.02.2020
Międzynarodowa współpraca w zakresie digitalizacji 3D obiektów dziedzictwa kulturowego przebiega pomyślnie

Samarkand State University 11.02.2020
O’zbekistonda 3D-madaniy meros ob’ektlarini raqamlashtirish sohasidagi xalqaro hamkorlik

SAMCITY 13.02.2020
Международное сотрудничество в области 3D оцифровки объектов культурного наследия


Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej wspiera rozwój portalu silkroad3d.com – listopad 2019

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) przyznała grant na realizację projektu „3D Digital Silk Road” digitalizacja zabytków Jedwabnego Szlaku w Uzbekistanie. Wnioskodawcą projektu jest Politechnika Lubelska, partnerami: 4 uniwersytety z Uzbekistanu: Samarkand State University, National University of Uzbekistan, Chirchik State Pedagogical Institute, Urgench State University. Czas realizacji: 01/10/2019 – 30/09/2021.

Celem projektu jest prowadzenie prac naukowo-badawczych w dziedzinie digitalizacji zabytków kultury Jedwabnego Szlaku w Uzbekistanie podczas wypraw naukowych przez specjalistów PL we współpracy z partnerami z Uzbekistanu oraz rozpowszechnianie wyników badań poprzez: międzynarodowe konferencje naukowe , szkolenia praktyczne, monografie i portal internetowy silkroad3d.com

Główne zadania projektu są następujące:

  1. Organizacja 4 wypraw badawczych do 4 miast Uzbekistanu w celu skanowania 3D zabytków kultury.
  2. Przetwarzanie pozyskanych danych, przygotowanie panoram cyfrowych i modeli 3D oraz umieszczenie ich na stronie internetowej silkroad3d.com.
  3. Organizacja 2 konferencji międzynarodowych (jedna w Polsce, druga w Uzbekistanie).
  4. Organizacja 2 wystaw fotograficznych w Polsce.
  5. Szkolenie kadry naukowej uniwersytetów z Uzbekistanu w zakresie zastosowań technologii 3D w muzealnictwie (2 szkolenia w Polsce).
  6. Przygotowanie i publikacja wspólnej monografii naukowej w Polsce.
  7. Utrzymanie i rozwój portalu silkroad3d.com w trzech językach: angielskim, uzbeckim i rosyjskim.


Culture.uz          Wiadomości, ogłoszenia, życie kulturalne Uzbekistanu             12.06.2019

W Samarkandzie odbyła się prezentacja albumu fotograficznego Jina Akino

W galerii medresy Tillya-Kari z zespołu architektonicznego Registan odbyła się prezentacja nowego albumu fotograficznego „Uzbekistan: chwile tradycyjnej kultury” autorstwa japońskiego mistrza fotografii Jina Akino. Na spotkanie z gościem z Krainy Wschodzącego Słońca przybyli pracownicy muzeów, artyści, dziennikarze, znawcy historii lokalnej, pracownicy Departamentu Turystyki i przedstawiciele organizacji publicznych. Wydarzenie odbyło się w ramach projektu «Samarqandiana» z okazji Międzynarodowej Dekady Zbliżenia Kultur. Na kartach swojego albumu fotograficznego Jin Akino zaprasza czytelników do dialogu poprzez małą epigrafię: „Historia, tradycja i nasze codzienne życie to ciąg wyjątkowych chwil, które często mijają, wymazane z pamięci… Pomyśl tylko, ile z nich jest dla nas nieodwołalnie utraconych?

Więcej…


Międzynarodowa konferencja naukowa „IT w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym” (IT-CHM’2019) – 22 maja 2019 r

Zaproszenie do składania artykułów i udziału w konferencji

22 maja 2019 r. w zespole architektonicznym  Registan (Samarkanda, Uzbekistan) odbędzie się Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Technologie informacyjne w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym / IT w zarządzaniu dziedzictwem kulturowym” (IT-CHM’2019). Konferencja jest organizowana przez Instytut Informatyki Politechniki Lubelskiej (Lublin, Polska), Samarkand State University (Samarkanda, Uzbekistan), Registan Ensemble (Samarkanda, Uzbekistan) oraz Międzynarodowy Instytut Studiów Azji Środkowej UNESCO (Samarkanda, Uzbekistan).

Konferencja przedstawi możliwości wykorzystania technologii informacyjnych w zarządzaniu w jednostkach muzealnych i dziedzictwie kulturowym.

Udział jest bezpłatny (i obejmuje bezpłatny wstęp do zespołu Registan). Zapraszamy wszystkich, po rejestracji przez e-mail.

Miejsce: Uzbekistan, Samarkanda, Plac Registan, Medresa Uług-Bega

Osoby kontaktowe:

Dr. Marek Milosz, m.milosz@pollub.pl
Prof. Jerzy Montusiewicz, j.montusiewicz@polub.pl
Rahim Kayumov,  rahim-kayumov@rambler.ru
Behruz Marufi, ans-registan@mail.ru
Dr. Muhtor Nasirov, muhtorgn@gmail.com

Informacje dla autorów prezentacji:

Teksty dostarczonych nam artykułów zostaną opublikowane jako artykuły w recenzowanej monografii pokonferencyjnej w Politechnice Lubelskiej.

Monografia pojawi się w języku angielskim. Teksty mogą być wysyłane w języku angielskim, ale w każdym przypadku proszę podać również oryginalne wersje, które zostaną przetłumaczone i zredagowane przez wydawcę. Artykuły powinny mieć około 6 stron oraz rysunki i zdjęcia.

Teksty należy przesyłać na adres: m.milosz@pollub.pl do 31 lipca 2019 r.

Program konferencji

Plakat konferencyjny:

Poster - full size

Wysoka jakość (7MB)